Владо Јовановски: Џабе ги укинувате учебниците! Еден ден, еден убав сончев ден, ќе ги препечатиме

Џабе ги укинувате учебниците!

Еден ден, еден убав сончев ден, ќе ги препечатиме. Во нив, со златни букви ќе бидат испишани, имињата на бранителите на уставот на Р. Македонија!

Имињата на денешните македонски маченици!

Тие имиња се втиснати во колективната меморија на македонскиот народ и на сите граѓани кои се ЗА ЗАЕДНИЧКА МАКЕДОНИЈА.(Унитарна и слободна).

Слобода!

Слобода за невините жртви, на ова колективно лудило!

Во недела на 25. април во 11 часот се гледаме. Со моето присуство сакам да дадам скромен придонес за кршењето на синџирите на ропството и неправдите!

Ропство кое е од двете страни на решетките.

Слобода за патриотите!

Слобода за Македонија!

Извор: Владо Јовановски