Macedonia Places

Чудата на нашиот старец Свети Јоаким

Чудата на нашиот старец Свети Јоаким ✝️🙏🇲🇰 Манастирот „Свети Јоаким Осоговски“ бил ставен под заштита на султанот Абдул Хамид во 1884 година❗️❗️❗️ 🔴 Овде постои ретко уникатно исламско обележје со кое Цариград го штител ова […]

Macedonia Places

Големата базилика во Хераклеја Линкестис

Големата базилика во Хераклеја Линкестис , Битола, Македонија Мозаичен под од крајот на 5 и почетокот на 6 век во нартексот на Големата базилика во Хераклеја Линкестис, Република Македонија. Мозаикот содржи три елементи: небото, земјата […]

Macedonia Places

СЕЛО ЗРНОВО

Зрново е драмско село во Егејска Македонија,сега под Р. Гр. Денес преименувано во „Като Неврокопион“ (Долен Неврокоп) грчки: Κάτω Νευροκόπι . се наоѓа на 42 километри северно од градот Драма во северниот дел на Елеската […]

Macedonia Places

Матка – кањон на реката Треска

Матка – кањон на реката Треска, десна притока на Вардар, зафаќа површина од околу 5.000 хектари и се наоѓа на 17 километри југозападно од Скопје. Според морфогенетските карактеристики претставува клисура-пробојница. На овој простор посебно внимание […]

Macedonia Places

Црква „Св. Јован Крстител“ – Кратово

Црква „Св. Јован Крстител“ – Кратово Црква „Св. Јован Крстител“ – Кратово (понекогаш нарекувана и „Св. Јован Претеча“) — црква во градот Кратово, во Општина Кратово. Црквата е сместена во рибарското маало на Кратово. ИсторијаСпоред […]

Macedonia Places

Црква Св. Атанас с.Смолево, Битола

Црква Св. Атанас с.Смолево, Битола Над Битола, преку еднo благо ритче, под гранките на Пелистер, некогаш се наоѓало селото Смолево, со црквата Св. Атанас. Денес по 161 година, нема ниту една куќа од селото Смолево. […]