ВО ЦЕНТАР Македонскиот јазик е кодифициран од браќата Кирил и Методиј со преводот на библијата!

Писателот Ефтим Клетников од Македонскиот манифест вели дека кодификацијата на македонскиот јазик не е направена ниту од Блаже Конески, иако е Конески гениј кој се раѓа еднаш на сто години, ниту пак кодификацијата е направена од Крсте Мисирков.

Според него кодификацијата на македонскиот јазик ја имаат направено светите браќа Кирил и Методиј. Според Клетников македонскиот јазик е еден од петте најстари јазици во светот а тоа е потврдено и со енциклопедијата Британика од 1932 година.

Затоа вели тој само како тешка навреда е тежок комплекс може да се толкува тврдењето и барањето на Бугарите да прифатиме дека македонскиот јазик е западен дијалект на бугарскиот. Бугарите до 12 век на дворовите на нивните владетели зборувале на јазик кој е сличен на турскиот, вели Клетников и сега тие ќе не убедуваат дека македонскиот јазик е бугарски дијалект. Тоа се глупости вели тој.

Писменоста и христијанството вели Клетников во словенските земји потекнуваат од Македонија. Христријанството од Охрид и Охридската Архиепископија а писменоста од светите браќа Кирил и Методиј. По таа основа и големиот руски народ има македонски корени.

Сега некој сака да ја смени историјата, а тоа го прават земјите кои беа на фашистичка страна во текот на Втората светска војна. Македонскиот народ тоа ќе знае да го пропознае вели тој.

Извор: Текст