Гордана Јанакиевска: Македонските седум чуда

Извор: Гордана Јанакиевска

На овие простори е откриена најголемата концентрација на цртежи на купули, разни видови крстови, реткули, гравирани врз карпите и камењата од времето на палеолитот, први почетоци на било каква духовна манифестација на човекот од нашата планета.

Македонското писмо, според анализите на археолозите и историчарите, е едно од најстарите писма и претставувало основа во создавањето на египетското, римското и други писма.

Старомакедонската азбука е писмото што го користеле македонците до 7 век. Глаголицата е најстарата позната азбука и била создадена од Св. Кирил и Св. Методиј 862–863. Климент Охридски ја создал кирилицата, 886 година ја формирал Охридската книжевна школа, прв Универзитет, од кој излегле 3500 ученици.

Македонските седум чуда***На овие простори е откриена најголемата концентрација на цртежи на купули, разни видови …

Gepostet von Gordana Janakievska am Dienstag, 5. Mai 2020