ЗОШТО СУЛТАНОТ ЈА ДОЗВОЛИ БУГАРСКАТА, А НЕ МАКЕДОНСКАТА ЦРКВА?

Извор: Дардан Венетски

ЗОШТО СУЛТАНОТ ЈА ДОЗВОЛИ БУГАРСКАТА, А НЕ МАКЕДОНСКАТА ЦРКВА? Бугарската црква е возобновена 1870 год. Во преговорите за нејзино возобновување учествуваа Бугарите Чомаков и Авериј (подоцнежни митрополит) и Али паша.

Во таа прилика Али паша им се обратил со зборовите:-,,Вие добро знаете дека ние Турците и вие Бугарите имаме иста крв и дека и вие и ние не сме Словени. Од вашата способност зависи дали ке успеете се да побугарчите“.По оваа средба Бугарите добија црква, но не и ние, иако пред нив го побаравме тоа.

Што мислите, зошто? Па нормално, Турците беа ист народ со Бугарите, а не со нас. Цитираниот дијалог децидно е запишан од Ив. Ивановиќ во книгата,, Из црковне историје Срба у Турдкпј у 18 и 19 веку“ стр. 46.Го презедов од Ал. Донски. Ова го пишувам не толку за Бугариве, колку за нашиве побугарчени владици, кои коленичам и бараат црква мајка во Бугарија. Само незнам со кој ум, ако се знае дека нашата црква е постара цели 800 год.

Најгласни заговорници на овој срамен и понижувачки чин се струмичкиот владика Наум и новопечениот Партениј, обајцата не Македонци. Погледајте им ги само суратите. Пријатели мои, приоритетна задача ни е да го очистиме ова диво месо од црквата, науката и политиката, во спротивно ни нема спас.