Крсте Петков Мисирков МАКЕДОНЕЦ – “Македонски Национализам”

Крсте Петков Мисирков МАКЕДОНЕЦ,

“Македонски Национализам”, Мир, 12 Март, 1925.

“Нека ми биде простено, но јас како Македонец, на прво место ги поставам интересите на мојата татковина Македонија и на моите сонародници и само после тоа — интересите на Бугарија и Југославија. Јас сум Македонец, со Македонско сознание, и како таков имам свое Македонско гледиште на минатото, сегашноста и иднината”.

-Крсте Петков Мисирков МАКЕДОНЕЦ, “Македонски Национализам”, Мир, 12 Март, 1925.