СЕЛО ЗРНОВО

Зрново е драмско село во Егејска Македонија,сега под Р. Гр. Денес преименувано во „Като Неврокопион“ (Долен Неврокоп) грчки: Κάτω Νευροκόπι . се наоѓа на 42 километри северно од градот Драма во северниот дел на Елеската котлина.

СЕЛО ЗРНОВО

Првите записи за Зрново

Првите записи за Зрново се во османски документи од 15 век, во кои е споменато како село со 171 христијански ханиња – домаќинства, 48 неженети христијани, 22 вдовици и само 1 муслиманско хане на Шехабедин Велков. Во почетокот на 17 век во Зрново живеат 120, а во 1660 година – 152 џизие-ханиња – домаќинства,

СЕЛО ЗРНОВО

Во списокот на населените места со регистрирани имиња на главите на домаќинствата во втората половина на 15 и почетокот на 16 век во село Зрново се регистрирани 241 лица.

Во 18 и 19 век во Зрново се развиени казанџиството и делумно крзнарството. Во 19 век Зрново е големо село со мнозинско македонско население, селото е во Неврокопската каза на Серскиот санџак на Османската империја.

Во 1902 година Димитар Драгинов ја враќа патријаршијата во Зрнево. На Велигден Драгидов е обесен од војводата Атанас Тешовалијата на вратата на црквата и оставен да виси три дена. Во 1905 година во селото работи егзархиско училиште со 2 учители и 105 ученици.

Четата на Атанас Тешовалијата.

За време на Балканските војни во 1912 година 44 луѓе од Зрново се доброволци во Македоно-одринското ополчение.

Во 20-те години во Зрново се населени Грци од Турција и гркомани од Неврокоп.

На 18 април 1945 година селото е ограбено од грчката чета на капитан Кукатис, многу селани са претепани, двјца – убиени. На жалбите на Зрновци до Британците било добивано одговор дека тие се Бугари и дека треба да си одат од тука. Во 1944 година, десетици семејства го напуштаат Зрново и се населуваат во град Штип.

СЕЛО ЗРНОВО

Родени во Зрново

Ангел Ив. Жопов, 28-годишен, македоно-одрински ополченец, земјоделец, неписмен, во четата на Стојан Филипов.
Атанас Ангелов, 27-годишен, македоно-одрински ополченец, чевлар, основно образование, 14 воденска дружина.
Атанас Ангелов, 32-годишен, македоно-одрински ополченец, шивач, неписмен, во четата на Стојан Филипов, 1 чета на 14 воденска дружина.
Велик Аврамов, 30-годишен, македоно-одрински ополченец, земјоделец, неписмен, четата на Стојан Филипов, 4 чета на 14 воденска дружина.
Герман Аризанов, македоно-одрински ополченец, 30-годишен, земјоделец, неписмен, четата на Стојан Филипов.
Коста Д. Жонов, 52-годишен, македоно-одрински ополченец, доктор, писмен, четата на Стојан Филипов.
Коста (Костадин) А. Џонов (Жонов), 35 (30)-годишен, македоно-одрински ополченец, болничар, четата на Стојан Филипов, 3 чета на 14 воденска дружина.
Никола Ангелов Бабриев (Бабушев, Бабушов), македоно-одрински ополченец, 40-годишен, земјоделец, неписмен, четата на Стојан Филипов, нестроева чета на 14 воденска дружина, носител на бронзен медал.
Петар Ангелов, македоно-одрински ополченец, 32-годишен, земјоделец, основно образование, 2 чета на 14 воденска дружина, носител на бронзен медал.

Извор: Егејскиот дел на Македонија – Aegean part of Macedonia