100 прашања на кои Бугарија нема одговор на тема Македонија

100 прашања на кои Бугарија нема одговор на тема Македонија дечки, сакаат докази: број 9 „Зошто Никола Киров Мајски Крушевскиот манифест не го пиша на Бугарски туку на крушевски дијалект и Вас ве нема?:

„бајрако на Македонија“,

„ македонски синој“

„Ура За Афтономна Македонија!“