Ганка Цветанова: Со зборовите на Мисирков (Видео)

Со зборовите на Мисирков, Ганка Цветанова ја повикува македонската интелигенција и академска заедница! Да се отфрлат сите барања и остапки кои се штета на Македонската Култура.