„Скриеното богатство на Македонија – Убавина која не познава граници“

„Скриеното богатство на Македонија – Убавина која не познава граници“

Убавината на македонската традиционална облека и везови ќе биде претставена на изложба во Етнографскиот музеј во Дубровник, популарната житница Рупа, до 6 декември.

Со оваа изложба, музеите во Дубровник претставуваат бројни текстилни и други ракотворби, собрани во Македонија на крајот на 19 и 20 век, како и во текот на 1950-тите и 1960-тите. Сите експонати се дел од збирките или музејските збирки сочувани во Дубровник.

„Скриеното богатство на Македонија – Убавина која не познава граници“

Изложбата е дел од истражувањето на текстилните ракотворби и нивните трансформации во различните културни и историски реалности. Целта е да се потенцира придонесот на хрватските истражувачи во собирањето, заштитата, зачувувањето и презентацијата на македонските народни носии како национално културно наследство и општо добро на сите словенски народи од Југоисточна Европа.

Покрај изложбите во музејот, на изложбата има и вредни примероци од сопствениците на ансамблот за фолклор „Линчо“, како и приватни колекционери.

Автор на изложбата е Бранка Хајдиќ, додека изложбата е потпишана од Ивона Михл. Во реализацијата на изложбата помогнаа и етнолозите од Заводот за заштита на спомениците на културата и музеите во Битола.

Извор